VISI

Menjadi Kolej Matrikulasi Terunggul

 

MISI

Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, persekitaran yang kondusif dan dilengkapi prasarana yang moden.

Memperkembangkan potensi pelajar dalam aspek pembangunan modal intelek dan modal sosial sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Meningkatkan kualiti sumber manusia ke tahap cemerlang