VISI

Penjana unggul pelajar bumiputera berkualiti ke institusi pengajian tinggi dalam bidang
sains, teknologi dan profesional.

 

MISI

Membangunkan potensi pelajar bumiputera dalam bidang sains, teknologi dan
profesional melalui pendidikan prauniversiti yang berkualiti untuk melahirkan modal
insan yang cemerlang.