JABATAN MATEMATIK

Unit Matematik
Unit Sains Komputer

JABATAN SAINS

Unit Biologi
Unit Fizik
Unit Kimia
Unit Makmal Sains

JABATAN SASTERA IKHTISAS

Unit Perakaunan
Unit Ekonomi
Unit Pengurusan Perniagaan
Unit Pendidikan Islam dan Moral
Unit Dinamika Kemahiran
Unit Bahasa Inggeris

JABATAN PENGURUSAN PELAJAR

Unit Hal Ehwal Pelajar ( HEP )
Unit Kokurikulum
Unit Kaunseling 

UNIT PEPERIKSAAN