Sarapan Percuma PSPM 1 2019/2020

18 Oktober 2019 Program ini berlangsung sepanjang hari peperiksaan PSPM 1 2019/2020 bermula 14 Oktober 2019 hingga 21 Oktober 2019. Terima kasih kami ucapkan kepada semua penyumbang sama ada dari segi bentuk kewangan atau makanan. Program ini dikendalikan oleh Kumpulan Misi Kemanusiaan KMPk. Terima kasih diucapkan kepada semua warga KMPk yang telah memberi sumbangan sarapan bagi menjayakan program ini.