Pengarah

Shashim Shah B. Harun

 

Timbalan Pengarah
(Jawatan dipangku Ketua Jabatan Sastera Ikhtisas)

 

         

KJ sastera Ikhtisas

KJ Matematik

KJ Pengurusan Pelajar

KJ Sains 

Pegawai Eksekutif Kanan

Ahmad bin Awang

Abdul Halim B Ismail

 

Sufian Sauri B Mohd Mahaidin

Mohd Rozuwan Bin Zakaria

Shafariyah Bt Abdul Hamid