Pengarah

Shashim Shah B. Harun

 

Timbalan Pengarah
Azman Bin Mokhtar

 

         

KJ sastera Ikhtisas

KJ Matematik

KJ Pengurusan Pelajar

KJ Sains 

Pegawai Eksekutif Kanan

Ahmad bin Awang

Abdul Halim B Ismail

 

Sufian Sauri B Mohd Mahaidin

Mohd Rozuwan Bin Zakaria

Shafariyah Bt Abdul Hamid