2. JAWATANKUASA PENGURUSAN TERTINGGI


Pengerusi        : Pengarah

Tim. Pengerusi : Timbalan Pengarah

Setiausaha      : Pegawai Eksekutif Kanan

Ahli                 : Ketua Jabatan Matematik

                       : Ketua Jabatan Sains

                       : Ketua Jabatan Pengurusan Pelajar

                                   : Ketua Jabatan Sastera Ikhtisas

 

           Bidang Tugas:

  •  Membincangkan isu utama pengurusan kolej.

  •  Mendapatkan resolusi dan membuat keputusan.

  •  Memutuskan jawatankuasa-jawatankuasa induk kolej

  •  Membincangkan calon-calon anugerah perkhidmatan cemerlang

  •  Membincang dan meluluskan cadangan projek-projek kolej

  •  Mengadakan mesyuarat seminggu sekali