Bidang Pengkhususan

  •     Sains    
  •     Perakaunan
  •     Teknikal ( Kolej Matrikulasi Teknikal SAHAJA )  

Rancangan Program

  • Program Matrikulasi Satu Tahun (PST)
  • Program Matrikulasi Dua Tahun (PDT)

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Pelajar yang memperoleh Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) 2.00 dan ke atas berpeluang untuk dipertimbangkan ke UA (tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan).

Pengiktirafan Program Matrikulasi KPM di Peringkat Antarabangsa

Lulusan Program Matrikulasi KPM berpeluang melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi luar Negara, antaranya :

  • United Kindom
  • Australia
  • New Zealand
  • Amerika Syarikat

Hala Tuju Pelajar Program Matrikulasi

Sains

 

 Perakaunan